[Linux-yerellestirme] Fail-over kar?ylyk?

Emre Ersin emreersin at baskent.edu.tr
16 Mar 2006 Per 14:31:03 EET


Bir rapor yazıyordum ve "hata-aşırı" olarak çevirdim.
Teşekkürler

-----Original Message-----
From: linux-yerellestirme-bounces at liste.linux.org.tr 
[mailto:linux-yerellestirme-bounces at liste.linux.org.tr] On Behalf Of Emre Ersin
Sent: Thursday, March 16, 2006 1:47 PM
To: linux-yerellestirme at liste.linux.org.tr
Subject: [Linux-yerellestirme] Fail-over kar?ylyk?

Fail-over terimine karşılık bir terim ne önerirsiniz?

---

Emre ErsinLinux-yerellestirme mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi