[Linux-yerellestirme] Fail-over karþýlýk?

Emre Ersin emreersin at baskent.edu.tr
16 Mar 2006 Per 13:47:00 EET


Fail-over terimine karşılık bir terim ne önerirsiniz?

---

Emre Ersin

Linux-yerellestirme mesaj listesiyle ilgili daha fazla bilgi