Re: [LINUX:3734] X11R6 access controll

weber (pasha@artemis.efes.net.tr)
Sat, 20 Feb 1999 17:25:36 +0200

bunun icin x11 in bin directorysinin pathini kaldirman yeterli olur diye
dusunuyorum.
# /etc/login.defs
#
# *REQUIRED* The default PATH settings, for superuser and normal users.
#
# (they are minimal, add the rest in the shell startup files)
ENV_SUPATH
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local
/kde/bin
ENV_PATH
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11/bin:/usr/local/kde/bin

^^^^^^^^^^^^
> X server'i sadece root'un kullanabilmesi icin Xaccess
>file'inda nasil bir degisiklik yapmam gerekiyor...
>veya sadece konsoldan erisim yaptirabilmek icin

iyicalismalar.


Listeden cikmak icin:
unsub linux
mesajini listeci@bilkent.edu.tr'a gonderiniz.
Lutfen Listeci icin MIME / HTML / Turkce Aksan kullanmayin.
Liste arsivinin adresi: http://listweb.bilkent.edu.tr/