Re: [LINUX:4108] Re: compile

Sezen Ozlem (sezen@akdeniz.edu.tr)
Mon, 3 Aug 1998 13:43:17 +0300 (EEST)


Dogru... Ben yanlis soyledim... cc gcc'ye linkli...

On Mon, 3 Aug 1998, Burak DAYIOGLU wrote:

> On Mon, 3 Aug 1998, Sezen Ozlem wrote:
> > Linux'te cc ve gcc diye iki compiler var. GNU C Compiler ve normal C
> > Copmiler. Eger tek bir programi compile edeceksen
>
> [root@SpArky /root]# whereis cc
> cc: /usr/bin/cc
> [root@SpArKy /root]# ls -l /usr/bin/cc
> lrwxrwxrwx 1 root root 3 Jun 8 16:48 /usr/bin/cc -> gcc
> [root@SpArKy /root]# uname
> Linux
>
> Benim bilgisayarımda ikisi de aynı... :)
>
> sevgiler,
> bd
>