Re: [LINUX:73] Ufak bir Haber

Tevfik Uret (tevfik@ogu.edu.tr)
Sat, 31 Jan 1998 14:16:37 +0200


zaten ne zaman medya dogru duzgun bir haber yayinladi ki ?

Duzgun GUL wrote:

> Iki kere alanlardan ozur..
>
> ASaGIda bu hafta ki Cumhuriyet Bilim-Teknik dergisinin Bilgisayar
> koSesinde cikan bir yazIyI aktarIyorum. ( yorumsuz )
>
> ----
> ISYANCILARIN ISLETIM SISTEMI
>
> Bilgisayar dUnyasInda devlerin iSletim sistemi savaSlarI suredursun,
> Ucretsiz olarak Internet'ten aLInan, Unix'in mini versiyonu olan LINUX
> birCok bUyUk ve kUCUk Sirket iCin ideal Intranet iSletim sistemi haline
> geliyor. Ucretsiz, saGlam yapILI ve hIzLI bir iSletim sistemi olan
> Linux'un NT'den daha fazla platformda CaLIStIGI bildiriliyor.Linux'un
> eksik yonu Web ve e-posta sunucularI olmamasI ve teknik destek kaynaGI
> bulunmamasI idi. Fakat yeni versiyonlarda bu durum da deGiSiyor. Red Hat
> Linux 5.0 versiyonu Web sunucucusu ve e-posta sunucusu saGLIyor. Linux
> akademik dUnyada Linus Torvalds tarafIndan yaratILIp Internet'e
> yerleStirilmiS. Ucretsiz daGItImI ve geliStirilmesiyle Linux devlerin
> iSletim sistemleri karSIsInda ISYANCILARI temsil eder durumda.
>
> ----
>
> ps :DGM yakinda linux.org.tr a dava aCicakmiS isyanci tavir takindiklari
> iCin :))
>
> ps_2: Linux isyancILarIn iSletim sistemidir
> Ben de Linux kullanIrIm
> O zaman ben bir isyancIyIm ( asi )
> mutluyum , gururluyum , huzurluyum
>
> Duzgun GUL
> duzgun@karmi.emu.edu.tr

--
    = + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + =
O G U   I n t e r n e t   S i s t e m   Y o n e t i c i s i
Tevfik.Uret@OGU.edu.tr, Tevfik.Uret@Linux.org.tr
tevfik@Turkiye.Net, luvi@luvi.Net
tel: +90.222.2395282, +90.542.4138609