Re: [LINUX:3679] Re: Routing!!!

Devrim SERAL (devrim@Tef.Gazi.Edu.TR)
Tue, 23 Dec 1997 10:57:12 +0200 (EET)


On Sat, 20 Dec 1997, Tevfik Uret wrote:

> > Makinamiz tabii ki LinuX ve www,ftp,mail server ayni zamanda,,:)
> > Neyse $imdik soruna gelelim...
> > BizGazi Universitesinde ba$ka bir makinayi router olarak kullandik Yani
> > Onceden Selaminin anlattiGi gibi Linux makinaya iki ethernet taktik ve
> > Gazi LANini Routerden baGimsiz hale getirdik(CUnkU Onceden Gazi
> > Universitesi Laninda meydana gelen bir hata Tum gazininin Cali$mamasina
> > neden oluyordu..Bus topolojisi yUzUnden...!!) Neyse O makinanin bir
> > etherneti 194.27.16.7 diGeri ise 194.27.16.161 oldu...
> > LAN da (Rektorluk ici LAN) 160 segmentinde olu$tUrUldu... Routerden
>
> 160 segmenti derken 224 mask li 32 lik bir network u kastediyor olmalisiniz
> ?

Evet tam Ustune bastiniz...:)

>
> > 194.27.16.160 segmentine yOnlendirmeler 194.27.16.7 ye yapilarak
> > halledildi.. CUnkU 16.7 doGrudan Routere baGli ve sonlandirilmi$..
> > Neyse iCerdeki makinalarin gatewayi 16.161 verildi ve Cali$ma
> > gerCekle$ti..:)
> > ODTU AMerika heryere tikir tikir baGlandi webden!!! Vede telnetle..
> > Neyse ama bide ben hemen fakUlteye baGlanayim dedim LAN iCinden..
> > Telnet Cektim ne ala ama gelde http baGlanayim dedim o zaman host found
> > deyip kaliyor..Sonra ne gelen var ne giden.!!!!
>
> host not found mu yoksa ?
HAyir host found diyor ve takiliyor..??!!!!
burdan Apachenin loglarini incelediGimde
polaris.cc.gazi.edu.tr - - [16/Oct/1997:13:31:42 +0300] "GET / HTTP/1.0"200 13$
polaris.cc.gazi.edu.tr - - [16/Oct/1997:13:31:50 +0300] "GET / HTTP/1.0"200 13$
polaris.cc.gazi.edu.tr - - [16/Oct/1997:13:31:50 +0300]

Gibi log var!!!!
Tabii bu loglar Gazi BIM icerisinde fakUlteye baGlanamadigim makinanin
loGlari!!!! Yani sonucta pacet almaya geliyor ama takiliyor!!!

>
> > Ama siriustan lynx ile baGlaninca nedense sayifalar geliyor!!!
> > Evden de baGlaninca sayifalar gayet iyi geliyor(Bu arada namedde sorun
> > yok)
>
> sayifa nedir ?

Sayfa demek istedim!!!:))
>
> > Sonra FakUltemden Gazinin Cift ethernetli Linuxuna ping ve traceroute
> > Cekince $unlarla kar$ila$tim...
> > devrim@Electron:/tmp$ ping sir
> > PING Sirius.Gazi.Edu.TR (194.27.16.7): 56 data bytes
> > 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=0 ttl=62 time=255.0 ms
> > 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
> > 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
> > Bu gUzel...:)
> > Ama!!!
> > devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.7
> > traceroute to 194.27.16.7 (194.27.16.7), 30 hops max, 40 byte packets
> > 1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 216.111 ms 186.551 ms 279.69 ms
> > 2 * * *
> > 3 * * *
> > Ve sonu Gelmeyecek $ekilde gidiyor...:(
> > Ama ikinci ethernette sorun yok gibi!!!
> > devrim@Electron:/tmp$ ping 194.27.16.161
> > PING 194.27.16.161 (194.27.16.161): 56 data bytes
> > 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=0 ttl=62 time=286.8 ms
> > 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
> > 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
> > devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.161
> > traceroute to 194.27.16.161 (194.27.16.161), 30 hops max, 40 byte packets
> > 1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 206.194 ms 176.569 ms 229.669 ms
> > 2 194.27.16.12 (194.27.16.12) 179.556 ms 268.51 ms 179.678 ms
> > 3 dahili-gateway.gazi.edu.tr (194.27.16.161) 189.526 ms 197.421 ms
> > 189.695 ms
> >
> > $imdi biri bana bunun neden bOyle olduGunu izah edebilirmi??!!
> >
> > Yani alti UstU makinalarin Uzerindeki ethernetleri ayni gOrmem
> > gerekmiyormuydu!! Ayrica ben neden ordan FakUlteme http araciGiyla
> > baGlanamiyorum da telnetle baGlanabiliyorum!!!!
> > Acaba sorun nerdn kaynaklaniyor Router mi , Fakultemin ayarlarimi, yoksa
> > RektorlUkteki makinaninmi(Sirius)???
> > $imdiden cevaplariniz ve yardimlariniz iCin te$$ekkUrler..
> > Devrim SERAL
> > GUTEF LinuX Sys. Admin..
>
> walla acikcasi ben yazdikalrindan birsey anlamadim
> anladigim kadariyla soruna cozum getirmeye calisirsam;
> 160 networkune routing i ve eth1 ya da eth0 tanimini yapmis oldugundan emin
> ol !
>
Routing tamam!!!:)
O routing sorunlu olsaydi makinalar hiCbir yere baGlanmazdi!!!!

> 32 lik subnetlerin oldugunu saniyorum...

> ifconfig eth0 194.27.16.7 broadcast 194.27.16.31 netmask 255.255.255.224
> ifconfig eth1 194.27.16.161 broadcast 194.27.16.191 netmask 255.255.255.224
> route add -net 194.27.16.0 netmask 255.255.255.224 dev eth0
> route add -net 194.27.16.160 netmask 255.255.255.224 dev eth1
> route add default gw 194.27.?.? (router in ip si)
> router ethernet ucunda ise hangi ethernet te olduguna da yonlendirmen de
> belirtmelisin
> ppp gibi bir ucta ise onun iicn de extra tanimla tabii :-)
>

I$in ilginC yani tanimlar senin dediGinin tam aynisi??!!!
Ama dediGim gibi sorun sadece iki fakUlteyle ya$aniyor...!!!!
FakUltelerin ba$ka yerlerle sorunu yok...
BIM iCindeki makinalarinda iki fakUlte di$inda diGeri ile sorunlari yok!!!
Yardimlariniz iCin te$$ekkUrler...
Bu sorunu sanirim ba$ka bir $ekilde COzmek gerekecek??!!

Devrim SERAL
GUTEF LinuX Admin.


> --
> = + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + =
> O G U I n t e r n e t S i s t e m Y o n e t i c i s i
> Tevfik.Uret@ogu.edu.tr, tevfik@Turkiye.Net, Tevfik.Uret@Linux.ORG.TR
> tel: +90.222.2395282, +90.542.4138609
>
>
>