Re: [LINUX:3658] Routing!!!

Tevfik Uret (tevfik@ogu.edu.tr)
Sat, 20 Dec 1997 12:10:18 +0200


Devrim SERAL wrote:

> Selamlar size kar$ila$tiGimiz bir sorunu dani$mak istiyorum..
> $imdi Bizim network(GUTEF) Gazi Universitesi routerinden leasedline
> modemle di$ariya Cikiyor..
> Makinamiz tabii ki LinuX ve www,ftp,mail server ayni zamanda,,:)
> Neyse $imdik soruna gelelim...
> BizGazi Universitesinde ba$ka bir makinayi router olarak kullandik Yani
> Onceden Selaminin anlattiGi gibi Linux makinaya iki ethernet taktik ve
> Gazi LANini Routerden baGimsiz hale getirdik(CUnkU Onceden Gazi
> Universitesi Laninda meydana gelen bir hata Tum gazininin Cali$mamasina
> neden oluyordu..Bus topolojisi yUzUnden...!!) Neyse O makinanin bir
> etherneti 194.27.16.7 diGeri ise 194.27.16.161 oldu...
> LAN da (Rektorluk ici LAN) 160 segmentinde olu$tUrUldu... Routerden

160 segmenti derken 224 mask li 32 lik bir network u kastediyor olmalisiniz
?

> 194.27.16.160 segmentine yOnlendirmeler 194.27.16.7 ye yapilarak
> halledildi.. CUnkU 16.7 doGrudan Routere baGli ve sonlandirilmi$..
> Neyse iCerdeki makinalarin gatewayi 16.161 verildi ve Cali$ma
> gerCekle$ti..:)
> ODTU AMerika heryere tikir tikir baGlandi webden!!! Vede telnetle..
> Neyse ama bide ben hemen fakUlteye baGlanayim dedim LAN iCinden..
> Telnet Cektim ne ala ama gelde http baGlanayim dedim o zaman host found
> deyip kaliyor..Sonra ne gelen var ne giden.!!!!

host not found mu yoksa ?

> Ama siriustan lynx ile baGlaninca nedense sayifalar geliyor!!!
> Evden de baGlaninca sayifalar gayet iyi geliyor(Bu arada namedde sorun
> yok)

sayifa nedir ?

> Sonra FakUltemden Gazinin Cift ethernetli Linuxuna ping ve traceroute
> Cekince $unlarla kar$ila$tim...
> devrim@Electron:/tmp$ ping sir
> PING Sirius.Gazi.Edu.TR (194.27.16.7): 56 data bytes
> 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=0 ttl=62 time=255.0 ms
> 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
> 64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
> Bu gUzel...:)
> Ama!!!
> devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.7
> traceroute to 194.27.16.7 (194.27.16.7), 30 hops max, 40 byte packets
> 1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 216.111 ms 186.551 ms 279.69 ms
> 2 * * *
> 3 * * *
> Ve sonu Gelmeyecek $ekilde gidiyor...:(
> Ama ikinci ethernette sorun yok gibi!!!
> devrim@Electron:/tmp$ ping 194.27.16.161
> PING 194.27.16.161 (194.27.16.161): 56 data bytes
> 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=0 ttl=62 time=286.8 ms
> 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
> 64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
> devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.161
> traceroute to 194.27.16.161 (194.27.16.161), 30 hops max, 40 byte packets
> 1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 206.194 ms 176.569 ms 229.669 ms
> 2 194.27.16.12 (194.27.16.12) 179.556 ms 268.51 ms 179.678 ms
> 3 dahili-gateway.gazi.edu.tr (194.27.16.161) 189.526 ms 197.421 ms
> 189.695 ms
>
> $imdi biri bana bunun neden bOyle olduGunu izah edebilirmi??!!
>
> Yani alti UstU makinalarin Uzerindeki ethernetleri ayni gOrmem
> gerekmiyormuydu!! Ayrica ben neden ordan FakUlteme http araciGiyla
> baGlanamiyorum da telnetle baGlanabiliyorum!!!!
> Acaba sorun nerdn kaynaklaniyor Router mi , Fakultemin ayarlarimi, yoksa
> RektorlUkteki makinaninmi(Sirius)???
> $imdiden cevaplariniz ve yardimlariniz iCin te$$ekkUrler..
> Devrim SERAL
> GUTEF LinuX Sys. Admin..

walla acikcasi ben yazdikalrindan birsey anlamadim
anladigim kadariyla soruna cozum getirmeye calisirsam;
160 networkune routing i ve eth1 ya da eth0 tanimini yapmis oldugundan emin
ol !
32 lik subnetlerin oldugunu saniyorum...
ifconfig eth0 194.27.16.7 broadcast 194.27.16.31 netmask 255.255.255.224
ifconfig eth1 194.27.16.161 broadcast 194.27.16.191 netmask 255.255.255.224
route add -net 194.27.16.0 netmask 255.255.255.224 dev eth0
route add -net 194.27.16.160 netmask 255.255.255.224 dev eth1
route add default gw 194.27.?.? (router in ip si)
router ethernet ucunda ise hangi ethernet te olduguna da yonlendirmen de
belirtmelisin
ppp gibi bir ucta ise onun iicn de extra tanimla tabii :-)

--
    = + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + =
O G U   I n t e r n e t   S i s t e m   Y o n e t i c i s i
Tevfik.Uret@ogu.edu.tr, tevfik@Turkiye.Net, Tevfik.Uret@Linux.ORG.TR
tel: +90.222.2395282, +90.542.4138609