Routing!!!

Devrim SERAL (devrim@Tef.Gazi.Edu.TR)
Thu, 18 Dec 1997 22:00:54 +0200 (EET)


Selamlar size kar$ila$tiGimiz bir sorunu dani$mak istiyorum..
$imdi Bizim network(GUTEF) Gazi Universitesi routerinden leasedline
modemle di$ariya Cikiyor..
Makinamiz tabii ki LinuX ve www,ftp,mail server ayni zamanda,,:)
Neyse $imdik soruna gelelim...
BizGazi Universitesinde ba$ka bir makinayi router olarak kullandik Yani
Onceden Selaminin anlattiGi gibi Linux makinaya iki ethernet taktik ve
Gazi LANini Routerden baGimsiz hale getirdik(CUnkU Onceden Gazi
Universitesi Laninda meydana gelen bir hata Tum gazininin Cali$mamasina
neden oluyordu..Bus topolojisi yUzUnden...!!) Neyse O makinanin bir
etherneti 194.27.16.7 diGeri ise 194.27.16.161 oldu...
LAN da (Rektorluk ici LAN) 160 segmentinde olu$tUrUldu... Routerden
194.27.16.160 segmentine yOnlendirmeler 194.27.16.7 ye yapilarak
halledildi.. CUnkU 16.7 doGrudan Routere baGli ve sonlandirilmi$..
Neyse iCerdeki makinalarin gatewayi 16.161 verildi ve Cali$ma
gerCekle$ti..:)
ODTU AMerika heryere tikir tikir baGlandi webden!!! Vede telnetle..
Neyse ama bide ben hemen fakUlteye baGlanayim dedim LAN iCinden..
Telnet Cektim ne ala ama gelde http baGlanayim dedim o zaman host found
deyip kaliyor..Sonra ne gelen var ne giden.!!!!
Ama siriustan lynx ile baGlaninca nedense sayifalar geliyor!!!
Evden de baGlaninca sayifalar gayet iyi geliyor(Bu arada namedde sorun
yok)
Sonra FakUltemden Gazinin Cift ethernetli Linuxuna ping ve traceroute
Cekince $unlarla kar$ila$tim...
devrim@Electron:/tmp$ ping sir
PING Sirius.Gazi.Edu.TR (194.27.16.7): 56 data bytes
64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=0 ttl=62 time=255.0 ms
64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
64 bytes from 194.27.16.7: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
Bu gUzel...:)
Ama!!!
devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.7
traceroute to 194.27.16.7 (194.27.16.7), 30 hops max, 40 byte packets
1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 216.111 ms 186.551 ms 279.69 ms
2 * * *
3 * * *
Ve sonu Gelmeyecek $ekilde gidiyor...:(
Ama ikinci ethernette sorun yok gibi!!!
devrim@Electron:/tmp$ ping 194.27.16.161
PING 194.27.16.161 (194.27.16.161): 56 data bytes
64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=0 ttl=62 time=286.8 ms
64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=1 ttl=62 time=260.0 ms
64 bytes from 194.27.16.161: icmp_seq=2 ttl=62 time=260.0 ms
devrim@Electron:/tmp$ traceroute 194.27.16.161
traceroute to 194.27.16.161 (194.27.16.161), 30 hops max, 40 byte packets
1 194.27.12.1 (194.27.12.1) 206.194 ms 176.569 ms 229.669 ms
2 194.27.16.12 (194.27.16.12) 179.556 ms 268.51 ms 179.678 ms
3 dahili-gateway.gazi.edu.tr (194.27.16.161) 189.526 ms 197.421 ms
189.695 ms

$imdi biri bana bunun neden bOyle olduGunu izah edebilirmi??!!

Yani alti UstU makinalarin Uzerindeki ethernetleri ayni gOrmem
gerekmiyormuydu!! Ayrica ben neden ordan FakUlteme http araciGiyla
baGlanamiyorum da telnetle baGlanabiliyorum!!!!
Acaba sorun nerdn kaynaklaniyor Router mi , Fakultemin ayarlarimi, yoksa
RektorlUkteki makinaninmi(Sirius)???
$imdiden cevaplariniz ve yardimlariniz iCin te$$ekkUrler..
Devrim SERAL
GUTEF LinuX Sys. Admin..