Re: [LINUX:3562] console login ve mail

Murat Arslan (arslanm@star.com.tr)
Fri, 12 Dec 1997 11:37:24 +0000 (GMT)


On Thu, 11 Dec 1997, Berk wrote:

> Console dan sadece belirli userlarin giremsini istiyorum...
> Ne yapmam lazim ?

man login.access
/etc/login.access

Hangi user'In hangi adres'den girebiLeceGini faLan kontroL
edebiLiyorsunuz.

>
> Ikinci olarak. Linux daki bir mail account u baska bir account a nasil
> yonlendiririz ?

root isen /etc/aliases dosyasIna bir satIR ekLeyerek bu iSi
yapabiLirsin.

kullanici_adi:user@yonlendirelecek.adres

Ornek:
berk:berk@digeriss.com.tr

sonra da newaliases komutuyla deGiSikLiGi tesciL ettirirsin.

enduser seviyesinde bu iSLemi yapmak istersen,
kendi dizininde .forward isminde bir dosyanIn iCine
yonLendirmek istediGin adresLEri yazarsIn.

Ornek:
berk@digeriss.com.tr
berk@baskaiss.com.tr
...

Sayet bir kopyasI da bende kaLsIn diyorsan Sunun gibi birSey yapman
gerekir:

\berk
berk@digeriss.com.tr
berk@baskaiss.com.tr
berk@okul.edu.tr
...

KoLay geLsin,

Murat Arslan ---- arslanm@star.com.tr
A49E 5EA1 EDA7 B62B E66C 1B7C 6F77 4213
http://www.linux.org.tr - Turkuaz/Linux