Re: [LINUX:3159] su problemi

Selami.Aksoy@FliPPeR.BiTaV.Org.TR
Mon, 10 Nov 1997 13:05:49 +0200 (EET)


On Mon, 10 Nov 1997, Abdul M. OZTURK wrote:

> selam .
>
> 1-) BSD lerde group a user in ismini yazinca su calisitirabiliyor .Fakat
> linuxlerde ise her kisi rahatlikla kullanabiliyor .
> bende SU nun perimission u 750 yaptim ve root olmasini istedigim
> arkadasin accountunu /etc/group dosyasinda root::...:user,user1,..
> ekledim .
> permission verilmis SU simdi group ta belirttigim sahislar tarafindan
> calistiriliyor fakat password (root) girince sorry deyip atiyor .
> bilmem anlatabildim mi ?

Simdi cUmleyi o kadar karISIk kurmuSSunuz ki sorununuz BSD demi yoksa
linux temi anlamak biraz zor. Ben linux te diye anladIm. Simdi su nun
sadece root olarak CalIStIrIlmasI /etc/login.defs den de olabilir. Tabi ki
bunun iCin makineye shadow paketinin kurulmasI veya sUrUmUn Slackware iCin
3.2 veya Uzeri olmasI gerekiyor.
/etc/login.defs dosyasIna
SU_WHEEL_ONLY yes
derseniz sorununuz hallolur. /bin/su ile hiC oynamadan iSi
halledebiilirsiniz. Tabi ki su Cekebilmesini istediGiniz kiSinerin
username lerini /etc/group dosyasIna yazmanIz gerekir. ikinci olarak madem
/bin/su nu ile oynadInIz o zaman onu "chmod 4710 /bin/su" ile
halledebilirziniz. O zaman /etc/login.defs de deGiSiklik gerekmez.

> 2-) X in renklerini screen saver larini fontlari degistirmek nasil olur?
>
> 3-) ctrl+alt+del yemiyor, shutdown +r now & de yemiyor .Rebooting yaziyor
> ve saatlerce kaliyor ...

rebooting yazdIktan sonra makinenizi kapatmanIzIn bir mahsuru
olmayacaktIr. Bu sorunun bios dan kaynaklandIGInI zannediyorum. Su anda
kadar 1 makinede baSIma gelmiSti ve halledememiStim. (GerCi uGraSmamIStIm
ama dUzeltebilmek iCin bir COzUm aklIma gelmemiSti.)

> 4-) belki basit olcek ama console dan baglanan normal user lari icin
> ctrl+alt+del nasil kapatabilirim .

/etc/inittab dan halledebillmeniz lazIm. Ama ben doGru birSey olarak
gOrmUyorum pek. eGer adam makineyi kapatmaya azmetmiSse elinizden gelen
pek birSey olmaz.

SaygIlar, Sevgiler

Selami.