Re: [LINUX:3144] Re: Yine BEN!

D. Dogu (961288@turing.emu.edu.tr)
Sat, 8 Nov 1997 23:06:50 +1200


> atIyor ama olsun. bence en gUzel kesin COzUm fiSi Cekmek. belki
> biraz disk'lerle uGraSmak gerekebilir, ama o fiSi Cekerken makinanIn
> Cotort diye sesini dinlemek pek zevkli.

Hmm, ondan soora her ay yeni bi disk almak da pek zevkli olsa gerek.
Ne kusel, hep yeni bir marka, yeni bir kapasite, bir tat, bir doku...

Sevgi, saygi,
dd