Sudo

Murat O. Berin (MuratBerin@worldnet.att.net)
Tue, 02 Dec 1997 23:58:21 -0500


Slackware 3.2 distibution, 2.0.29 kernel
Bir kullaniciya sudo izni verdim (visudo); ALL=ALL ile.
Kullanici
sudo komut
dediginde
(null) not found
hatasi geliyor.
Man sudoya baktim, fakat bir cozum bulamadim.
Problem verilen komuttan degil sudodan kaynaklaniyor; sudo vi dahi ayni
hatayi veriyor

Bu problemle karsilasan varsa lutfen bir yardim edin

murat