Re: [LINUX:2009] quota problem

Murat ARSLAN (arslanm@rorqual.cc.metu.edu.tr)
Thu, 26 Dec 1996 13:43:37 +0300 (MEST)


On Thu, 26 Dec 1996, Savas Irez wrote:

> sistemimize kernel 2.0.4 yuklu durumda,
> ve quota kullaniyorum.
> ancak bugun bir user'da su sekilde bir hata ortaya cikti
>
Selamlar,

> [konevi]:[/root>quota -u savas
> Disk quotas for user savas (uid 618):
> Filesystem blocks quota limit grace files quota limit
> grace
> /dev/hda1 187330* 100000 200000 736days 3321 100000 200000

EGer bir makinanIn HDD'inde tek bir partition varsa bence quota kurmanIn
hiC bir mantIGI yok.
Ikinci, UCUncU bir partition aCILIp /home, /users gibi bir yere mount
edilmeli, sonra quota kurulmaLI, daha saGLIkLI CaLI$Ir.
Quota sorunu olan herkes iCin anlatIyorum.

Mesela iki partitiona sahip $u makinaya quota kurulacak.
/dev/hda2 /home'a mount edilmis, userlar /home'da olduGuna gore problem
yok.

root@1:16pm~# df
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/hda1 264368 239368 9882 96% /
/dev/hda2 433593 54977 353820 13% /home
root@1:23pm~#

/etc/fstab'In iCine hangi partitiona hangi tur quotayI (usrquota,grpquota)
kuracaGImI belirtiyorum.

/dev/hda1 / ext2 defaults 1 1
/dev/hda2 /home ext2 defaults,usrquota 1 1
/dev/hda3 swap swap defaults 1 1
none /proc proc defaults 1 1

ArdIndan tabii ki /etc/fstab'In yeniden okunmasI iCin reboot etmem
gerekiyor, ediyorum.

ACILI$'ta bana /dev/hda2'nin (rw,usrquota) olarak mount edildiGini
sOylUyor, yani her$ey ok..

quotacheck -aguv ile daha once belirlediGim /dev/hda2'yi check ediyoruz.
O partition'da kaC dosy dizin var, userlarI grouplarI kim, kaC byte
onlara bakIyor..

Sonra edquota komutu ile user quotalarInI ve grace periodlarInI
ayarLIyoruz.
edquota -tedquota -t ile grace periodunu
edquota -u user1 ile user1'In quotasInI ayarlayabiliyoruz.

soft normal kullanIm, Hard ise limiti.
edquota komutu vi editoru ile CALI$Ir.
EGer vi size yabancI ise EDITOR tanImlamanIzI pico joe ya da size kolay
gelen herhangi bir tanesi yapIn.
shell'iniz bash ise .profile dosyanIza export EDITOR=pico
csh/tcsh ise .tcshrc dosyanIza setenv EDITOR pico
satIrini ekleyin

repquota -a ile hangi user ne kadar quotaya sahip hangisi limite dayanmI$
bunlari gOrebiliyoruz.
en son olarak da quotaon -aguv ile quotayI ON yapIyoruz.
quotaoff ile kapatIyoruz vs..

Simdi Savas'In sorunu nedir pek COzemedim, yani sorun tek partition
olmasIndan kaynaklanIyor olabilir mi ?
736 grace day = 2 yIl artI 6 gUn.
Valla bi alaka falan kurmayI denedim,.. CIK olmadI..

Kolay gelsin

Murat Arslan