Re: [LINUX:1923] Re: sorular

OMER (omerb@ankara.datasel.com.tr)
Tue, 12 Nov 1996 16:02:17 +0200 (EET)


On Mon, 11 Nov 1996, Giray Devlet wrote:

> On Sun, 10 Nov 1996, Mehmet Can Ertogan wrote:
>
> > >
> > > p FIFO anlamIna geliyor..
> > kkk
> > fifo nedir?
> First In First Out, bir digeri ise LIFO -> Last In First Out ...
>
> Sevgiler, Giray *<8-)

Sevgili Giray FIFO'nun acik anlamini yazmis ama.
unix'deki "p" type'indaki dosyalar... named pipe anlamina geliyor.
yani isim verilmis pipe-line dosyasi.
Bunun gibi dosyalarin unix'de ya da bircok OS'da gorevleri vardir.
named pipe'lar bircok amac icin kullanilar bilir ama
genelde inter-process-communication icin kullanilir.
yani bir process bu pipe'a yazarken digeri okur.. vs.vs.
yani OS'lerdeki IPC kullanmak icin kullanilan bir yontemdir.

IPC'ler icin message queue, semaphore, shared memory, vs.vs.. gibi
yontemler kullanilir.

message queue'lar memory'de implement edilir ya da yaratilir.
bunda da yine bir process yazar, digeri okur.. boylece anlasirlar kendi
aralarinda..

semaphore'larda ise iki process bir kaynagi paylasirken dead lock'lari
onlemek icin ya da es-zamanli paylasabilmek icin kullanilan bir yontemdir.
bir process o kaynagi kendi kullanimina almak icin semaphore set eder.
semaphore'ler iki cesit olabilir. binary(ikili) semaphore'lar.
ya da counter(sayici) semaphor'lar.
boylece bir kaynaga erismek isteyen herkes kendi request'ini bildirir.

buradaki named pipe olayina FIFO denmesinin sebebi de .. bir taraf yazarken
diger tarafin okumasi, boylece, birisi okurken en onde kuyruga
yazilmis mesajin en once okunmasindan gelen bir terimdir.

FIFO bilgisayar terimi degildir sadece.. isletmeciler, stokcular,
vs.vs. gibi dallarda da kullanilir.. ornegin stoktaki bir malzeme
once girdiyse once cikar gibi bir yontem uygulanir..
LIFO'da ise bunun tam tersidir.

Fazla uzattim sanirim.. kusura bakmayin.

Sevgiler..


PS: prxxrxxrxx <--- fifo (named pipe)
crwxrwxrwx <---- character device (dev/rdsk/c0d0s1 raw diski)
brwxrwxrwx <---- block device (/dev/dsk/c0d0s1 diski ornegin)
lrwxrwxrwx <---- symbolic link (vs.vs.)
drwxrwxrwx <----- directory
-rwxrwxrwx <----- regular file
----------t<----- sticky bit is set.. (yani fast swap ya da fast search
---s---s---<----- setuid/setgid bit is set (set user id, set group id)

Miscellaneous mode bits:
+------------------ 4000 set user ID on execution (file)
| or hide directory (see cdf(4))
| +------------ 2000 set group ID on execution
| | +------ 1000 sticky bit; see chmod(2)
| | |
s s t

Permission mode bits:

+------------------ 0400 read by owner
| +---------------- 0200 write by owner
| | +-------------- 0100 execute (search in directory) by owner
| | | +------------ 0040 read by group
| | | | +---------- 0020 write by group
| | | | | +-------- 0010 execute/search by group
| | | | | | +------ 0004 read by others
| | | | | | | +---- 0002 write by others
| | | | | | | | +-- 0001 execute/search by others
| | | | | | | | |
r w x r w x r w x

* OMER BALTA ,R&D Engineer
* Computer Sciences
* +90(312)4176304/Ext:520 (voice)
* +90(312)4178628 (fax)
- Hirosima45, Cernobil86, Windoze95