Ctrl-S tuslari: 2

Yavuz Darendelioglu (bioyavuz@rorqual.cc.metu.edu.tr)
Wed, 16 Oct 1996 09:12:10 +0400 (MEDT)


Tekrar merhabalar,

Az once belirttigim sorun sadece pico veya pine icinde olmakla kalmiyor
"bash" shell'de de oluyor.

Yavuz Darendelioglu