Compile Error

Ankara Tabip Odasi Internet Servisi (info@neuron.ato.org.tr)
Wed, 26 Jun 1996 14:04:59 +0000


Linux 1.2.3'de ppp channel sayisini artirdiktanm
sonra tekrar compile etmek istedigim zaman
compilation error veriyor.

Error:make *** [vmlinux] Error 1