Re: your mail

Ali YILDIZ (nem01@eti.cc.hun.edu.tr)
Mon, 10 Jun 1996 16:57:01 +0400 (EET DST)


Bunun heralde en iyi yolu symbolc link'le console device'i gosteren file'a
ciktiyi yonlendirmek istediginiz yeri symbolic link "ln -s "le baglamak olur
diye dusunuyorum............................

/--------------------------------------------\
| Ali YILDIZ |
| H.U. Department of Nuclear Engineering |
| e-mail..: nem01@hun.edu.tr |
\--------------------------------------------/

On Mon, 10 Jun 1996, Baris Cenberci wrote:

>
> Linux'da (ya da UNIX'de) console device'ina gelen ciktilari o an aktif
> olan tty'ye yonlendirmenin yolu var mi?
>
> Tesekkurler.
>
> B.C.
> :{)*
>
> e-mail: cenberci@nsg2.ege.edu.tr
>
>
>