Re: Kullanici sinirlamasi!

Cihat ARIKAN (arikan@bornova.ege.edu.tr)
Thu, 6 Jun 1996 08:45:54 +0400 (EET DST)


On Thu, 6 Jun 1996, Murat Balci wrote:

> idled
> murat.
>
Idled'i kurdum fakat bu belli bir sure calisip daha sonra
(sanirim /var/adm/syslog'daydi ama messages'de de olabilir!)
Signal #11 Received.. Exiting.. diye bir hata verip kayboluyor..
Bu signal'i onelemenin bir yolu veya bu isi yapabilen baska bir utility
var midir?

---------------------------------------------------------
Cihat ARIKAN (E.U. Tekstil Muh.)
E-mail: arikan@bornova.ege.edu.tr
arikan@textile.ege.edu.tr
arikan@textil.ege.edu.tr [(+90)(232)3884000-2773]