derleme

Kursad Keskinege (kursad@ege.edu.tr)
Fri, 12 Jan 1996 11:40:01 +0300 (EET)


> pp_sys.o(.text+0x5a41): undefined reference to `do_aspawn'
> pp_sys.o(.text+0x5a90): undefined reference to `do_spawn'

tipinde bir hata nedir?
sanki link ederken bulamamis gibi geliyor..