Ozet: Quota

R. Engur Pisirici (advise26@rorqual.cc.metu.edu.tr)
Sun, 7 Jan 1996 00:45:02 +0300 (MEST)


Adim -1 : Quota destekli bir kernel derleyin.
Adim -2 : FS i ext2 i olan bir partition icin fstab da usrquota ,
grpquota tanimlarini yapin.(Hangisini kullaniyorsaniz...)
Adim -3 : o part. icin root directorysinde quota.group , quota.user
tanimlarini yapin.
Adim -4 : quotacheck -a [-g] [-u] [-v] yi yapin.
-g : gid
-u : uid [default]
-v : give information about what it is doing

Adim -5: quotaon [ -avug] yapin
-a : all
-v : display the messg.
-u : uid [default]
-g : gid

bunlari yaptikdan sonra quota calismaya baslar.
Ancak "Linux Box" sunuz kapandigi zaman quotacheck ve quotaon u tekrar
yapmalisiniz.

Iyi Calismalar,

R. Engur Pisirici