linux mm garip bir seyler oluyor.

Yavuz Selim Komur (yavuz@akdeniz.edu.tr)
Thu, 4 Jan 1996 21:46:59 +0200 (EET)


Ne oldugunu bilmiyorum ama garip birseyler oluyor. size top ve free
'lerin ciktilarini gonderiyorum

top
----
9:45pm up 12 min, 3 users, load average: 0.01, 0.03, 0.01
25 processes: 24 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0.5% user, 4.6% system, 5.2% nice, 94.8% idle
Mem: 1048598K av, 1048585K used, 0K free, 0K shrd, 0K buff
^^^^^^^^ ^^^^^^^
Swap: 0K av, 0K used, 0K free

PID USER PRI NI SIZE RES SHRD STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
...
..

----------
albatros:/# free
total used free shared buffers
Mem: 6948 6732 216 6680 316
-/+ buffers: 6416 532
Swap: 17132 820 16312

Selamlar.
-----------------
Yavuz
No brain, still headache.
Aglama, doverim!