accton

Murat Arslan (arslanm@rorqual.cc.metu.edu.tr)
Wed, 3 Jan 1996 12:17:39 +0300 (MEST)


Selamlar

Dun kerneli 1.3.52'ye update ettim

quotayi support ediyor ve linux novell support ediyor diye (lware ...IPX)

Neyse accton yapmaya kalktim

message'lar sunlar :

root@gauss/usr/adm>ls -al acct
/bin/ls: acct: No such file or directory

root@gauss/usr/adm>cp /dev/null /usr/adm/acct

root@gauss/usr/adm>

Murat Arslan
Mathematics Dept
E-Mail: murat-arslan@metu.edu.tr
Voice: +90+312-2101000-6351