Re: macintosh disketleri + Linux'te AppleTalk Destegi

Yavuz Darendelioglu (bioyavuz@rorqual.cc.metu.edu.tr)
Thu, 14 Sep 1995 15:10:19 +0400 (MEDT)


Linux'a Listproc v6.0 kurdum. Ilk gelen mail'i alip process ediyor ve
cevap veriyor. Ancak ikincisinden itibaren aldigi her mesaja asagidaki
hatayi yolluyor. Ayrica, .warning dosyasinda ki measji da en sona ekledim
Nerede hata yapiyor olabilirim acaba?

=====================================================================
The original message was received at Thu, 14 Sep 1995 15:34:40 +0300
from bioyavuz@localhost

----- The following addresses had delivery problems -----
"|/home/server/catmail -r -f" (unrecoverable error)
(expanded from: listprocessor <listproc@bio1c.physics.metu.edu.tr>)

----- Transcript of session follows -----
554 "|/home/server/catmail -r -f"... unknown mailer error 1

----- Original message follows -----

[ Part 2: "Included Message" ]

Date: Thu, 14 Sep 1995 15:34:34 +0300 (EET DST)
From: Yavuz Darendelioglu <bioyavuz@bio1c.physics.metu.edu.tr>
To: listprocessor <listproc@bio1c.physics.metu.edu.tr>

sub test01 Yavuz Darendelioglu
======================================================================
.warning dosyasinda da su mesaji buluyorum. Buradaki sorunun /tmp
directory'sine access sorunu oldugunu sanmiyorum. /tmp direktory'sinin
owner'i root, grubu users ve herkese rwx permission var.

WARNING: System call exit status 1: egrep 'list
|list$|serverd$|serverd|listproc$|listproc |pqueue|pqueue |queued'
/tmp/01107aaa > /tmp/01107baa 2>> /home/server/.warning
Time/Date: 15:31:01, 9/14/95

Onerisi olan var mi?

Yavuz Darendelioglu
Ankara / TURKEY