Re: yanitlar ve linux faq.

Atakan GURKAN (ato@compclup.ceng.metu.edu.tr)
Tue, 30 May 1995 12:38:43 +0400


On Mon, 29 May 1995, Murat MAGA wrote:

> 1. BU faq'uyu html formatina tasiyacak miyiz?
> Maga
>

Onu bilmem ama TeX'e tasima isini ben yapabilirim.
Atakan