Re: faq

Giray Devlet (giray@turkuaz.cc.marun.edu.tr)
Tue, 23 May 1995 12:33:50 +0200 (GMT+0200)


> Eeee, faq konusunda ne karara vardik? Hazirliyor muyuz? Hazirliyorsak
> bunun tartismalarini bu listede mi yapacagiz? Ve kimler gonullu?

Ben Gonululuyum! Burada tarti$ilabilinir herhalde.

-- 
Regs, Giray *<8-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'        Giray Devlet         '
' Internet ->  giray@turkuaz.cc.marun.edu.tr '
' HiTNeT  ->  8:100/100.108         '
' <<     Marmara University       >>'
' <<<   School of Engineering      >>>'
' <<<< Department of Computer Engineering >>>>'
'    system admin - network admin     '
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~